boek-dat-boekregels

(In saaie juridische taal ook wel leveringsvoorwaarden geheten)

 

Gefeliciteerd! Je wilt de trotse eigenaar en/of gever worden van Eerste Hulp bij Klimaatverandering, het enige boek over klimaat waar je blij van wordt. Voordat we samen op weg gaan, wil ik vertellen over hoe ik van plan ben je daar bij te ondersteunen. Helderheid vooraf voorkomt immers eventuele conflicten. 

 

1 identiteit

Eerste Hulp bij klimaatverandering is een boek in ontwikkeling ontsproten aan het brein van Anabella Meijer, striptekenaar en visual storyteller werkzaam onder de naam Kanai (maar je mag gewoon Bella zeggen). Via eerstehulpbijklimaatverandering.nl bereik je mij het beste, maar fysiek ben ik ook te vinden op onderstaand adres.

Kanai
Vosmaerstraat 7
2032 LA Haarlem
Bereikbaar ma t/m vr 9:00 - 17:00 

E: info [at] kanai [punt]nl
W: www.kanai.nl & eerstehulpbijklimaatverandering.nl
T: + 31 6 43902264
K.v.k. 5186 5599


2 definities

 1. Kanai. Dat is de onderneming, waarvan ik, Anabella Meijer, de rechtsgeldige vertegenwoordiger van ben.
 2. Klant. Iedere rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn/haar bedrijf een contract aangaat met Kanai. Jij dus.
 3. EHBKV. Dat is dus het boek Eerste Hulp Bij klimaatverandering, maar dan kort. Anders blijven we bezig.
 4. Tekening. Tekening(en) weergegeven in EHBKV en op deze website. Voor het laten maken van tekeningen in opdracht verwijs ik je naar de Kanai website.
 5. Sponsorship. Jouw organisatie, in een tekening weergegeven in EHBKV.
 6. Ghostwriter. Jouw verhaal, in tekeningen weergegeven in EHBKV.
 7. Tekengesprek. Live of via skype maken we samen (nou ja, ik teken) de contouren van jouw tekening(en) in het boek.

3 toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de boeken  die door Kanai worden verkocht via de website eerstehulpbijklimaatverandering.nl. De voorwaarden zijn ook geldig voor tekeningen die op maat worden vervaardigd om te verschijnen in EHBKV. Voor diensten zoals EHKBV – Live en tekenwerk in opdracht voor andere doeleinden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Kanai voor diensten.

 2. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken als we allebei ermee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even in schrift. Wel zo handig.
 3. Kanai mag op ieder moment deze leveringsvoorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laat ik je dit binnen een redelijk termijn weten, wel zo netjes. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die ik aangeef.
 4. Door Kanai websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat je akkoord met de Leverings- en Algemene Voorwaarden van Kanai. Dat betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die op die websites staan.
 5. Deze leveringsvoorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Dus niet voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie.
 6. Kanai neemt alleen bestellingen aan van particuliere klanten via een crowdfundingsplatform. Zie voor de toepasselijke voorwaarden de websites van de respectievelijke platforms Voordekunst en Heroes and friends.

4 bestellingen en overeenkomst

 1. Je plaatst een bestelling voor EHBKV door een van de formulieren op deze website aangaande bestelling van EHBKV. Zodra ik die ontvangen heb, stuur ik je een factuur voor je bestelling en/of maak ik een afspraak voor een tekengesprek indien van toepassing op je bestelling. Dit is het geval bij een bestelling van Sponsorship en/of Ghostwriter.

 2. Zodra je de factuur betaalt voor je bestelling boeken, hebben we een overeenkomst. Ben je niet van plan de factuur te betalen omdat je je bedacht hebt? Laat het weten, wel zo netjes en fijn voor mijn boekhouder.

 3. Zodra we een tekengesprek inplannen, hebben we een overeenkomst.

 4. De prijzen op deze website zijn aan veranderingen onderhevig (acties, kortingen, nieuwe uitgever etc.). Voor toekomstige bestellingen kun je dus niet uitgaan van dezelfde prijzen & afspraken. 

 5. Staan er fouten in de factuur/website als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kun je mij daar niet op vastpinnen. Excuus!

 6. Alle prijzen in de factuur een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Andere kosten (b.v. verzendkosten) worden netjes vermeld.

 7. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom neem ik een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. 

 8. De teksten en tekeningen op deze website geven een goede indruk van het toekomstige boek. In de FAQ geef ik ook heldere informatie over de inhoud van het boek. Wijkt het eindresultaat af van je verwachtingen? Dan ben ik niet aansprakelijk. 

 9. Boeken kun je helaas niet terugsturen omdat ze niet aan je verwachtingen voldoen.

 10. Door mijn websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat je akkoord met mijn Leverings- en Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die op mijn websites staan.

 11. Deze leveringsvoorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Dus niet voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie.

 12. Ik neem alleen bestellingen aan van particuliere klanten via een crowdfundingsplatform. Zie voor de toepasselijke voorwaarden de websites van de respectievelijke platforms Voordekunst en Heroes and friends.


5 betalingen

 1.  EHBKV is nog in ontwikkeling, dus facturen voor bestellingen worden vooraf door mij gestuurd en door jou betaald. Maar ook als het boek er eenmaal is, geldt: betalen vooraf. 

 2. Voor mijn facturen geldt een betalingstermijn van 2 weken. Betaal op tijd, dat scheelt ons allebei negatieve energie. En tijd!

 3. Betaal je wel te laat, dan kan het zijn dat ik de wettelijke rente en incassokosten in rekening ga brengen.

 4. Facturen voor bestellingen van alléén boeken stuur ik z.s.m. na ontvangst van je bestelformulier. 

 5. Voor bestellingen inclusief Sponsorships/Ghostwriter stuur ik de factuur na ons tekengesprek.


6 levering & termijnen

 1. Bij Kanai is de klant niet koning maar wel een goede vriend. Dit betekent dat ik het ontvangen, leveren en uitvoeren van bestellingen altijd met zorgvuldigheid en aandacht doe. Beloofd.
 2. EHBKV is momenteel in ontwikkeling. De eerste levering staat gepland voor november 2018. Dit kan uitlopen maar de belofte is: levering voor de feestdagen. Begin december is dus de uiterste leverdatum. Daar zal ik persoonlijk op toezien.
 3. Bestellingen van boeken die nog niet zijn betaald worden niet in behandeling genomen. Het uitwerken van tekeningen voor de Sponsorships/Ghostwriter bestellingen geschiedt ook pas na betaling.
 4. Zodra het boek gedrukt is zal Kanai bestellingen die op voorraad zijn, zo snel mogelijk leveren. Ik ben echter geen Bol.com dus verwacht je bestelling binnen 3 dagen, maximaal een week in huis.
 5. Loopt de bezorging vertraging op, of kan Kanai de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten ik je dat zo snel mogelijk weten en kun je de bestelling zonder extra kosten annuleren. Je vooruitbetaling wordt uiteraard naar je teruggestort.
 6. Kanai verzendt de bestelling naar het adres die je hebt opgegeven toen je de bestelling plaatste. 
 7. Moet je bestelling naar het buitenland? Helaas. Kanai levert (nog) niet buiten Nederland.
 8. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. De factuur moet wel nog steeds betaald worden.
 9. Weiger je als klant de levering? Dat is jammer. In dat geval heeft Kanai het recht om direct over de boeken te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kan ik verhalen op jou. Denk hierbij aan administratiekosten, vervoerskosten en opslagkosten.

7 opschorting, annulering & ontbinding

 1.  Als Kanai door vertraging van jouw kant de gemaakte afspraken niet meer na kan komen, ben ik gemachtigd de levering uit te stellen.
 2. Kanai mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor mij om te kunnen leveren.
 3. Annuleer je (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Dan brengt Kanai je de daarvoor bestelde boeken of gemaakte tekeningen in rekening. Hierbij horen ook eventuele administratie, afvoer- en afleveringskosten.
 4. Uitzondering is een situatie zoals omschreven in artikel 6.5.

8 kwaliteit, onderzoek & klachten

 1. EHBKV is een boek en die werkt zoals je redelijkerwijs mag verwachten van een boek. Wij (de drukker en Kanai) streven ernaar om een boek te maken die meer dan eens gelezen kan worden (lekker duurzaam!).

 2. De teksten en tekeningen op deze website geven een goede indruk van het toekomstige boek. In de FAQ geef ik ook heldere informatie over de inhoud van het boek. Boeken kun je helaas niet terugsturen omdat ze niet aan je verwachtingen voldoen.

 3. Kanai verwacht van je als klant dat je de geleverde boeken onderzoekt om te kijken of ze in goede staat zijn.
 4. Zijn er zichtbare gebreken aan de boeken? Dan moet je dit binnen 3 werkdagen  melden bij mij, schriftelijk én met een foto. Doe je dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer en heb je geen recht op vervanging of tegemoetkoming.
 5. Meld je een gebrek aan je boeken op tijd? Dan moet je alsnog betalen. Natuurlijk kijk ik hoe ik je tegemoet kan komen. Maak je echter geen tijdige melding? Dan ga ik ervan uit dat je de boeken aanvaardt.
 6. Zijn we het met elkaar eens dat je boek(en) niet in de staat zijn die je zou mogen verwachten én heb je dit tijdig gemeld? Dan spreken we een tegemoetkoming af. Dit wordt bijvoorbeeld het leveren van nieuwe boeken in ruil voor de afgekeurde levering of je een korting aanbieden op de boeken (weggooien? Niet duurzaam, he).
 7. Blijkt je klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die Kanai gemaakt heeft voor onderzoek voor jouw rekening.
 8. Heeft Kanai een boek in oplage speciaal voor je laten drukken? Dan neem ik die nooit terug.
 9. Als je zelf schade aan een geretourneerd boek hebt veroorzaakt, neem ik dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zul je moeten betalen.

9 Aansprakelijkheid & overmacht

 1. Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaan is door het niet nakomen van mijn verplichtingen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van factuur.
 2. In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekeraar in het betreffende geval.
 3. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
 4. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor derden of ondergeschikten die ik voor het project hebt ingehuurd of heb ingeschakeld.
 6. In het geval van overmacht kun je Kanai niet niet aan haar verplichtingen naar jou toe  houden. Overmacht definieer ik als elke van mijn wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van mijn verplichting naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.


10 conflict & rechter

 1. Ik vind het van belang dat we bij een conflicten altijd eerst onderling uit proberen te komen. We zoeken dus samen naar een oplossing.
 2. Mocht je ontevreden zijn, of voornemens zijn om mij aansprakelijk te stellen, dan ontvang ik graag eerst van je een bericht (ingebrekestelling) waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je ontevreden bent, of de reden dat je mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor.
 3. Ook vraag ik je mij een redelijke termijn te geven om eventuele foutente herstellen of alsnog te presteren. Alleen als we er onderling niet uitkomen, zullen we ons eventuele geschil aan een rechter voorleggen.
 4. De rechtbank te Haarlem is bevoegd om van ons geschil kennis te nemen. Nederlands recht is van toepassing op deze leverings voorwaarden en de overeenkomst.

11 intellectueel eigendom

 1. Geniet van EHBKV terwijl je mijn intellectueel eigendomsrechten respecteert. Deze intellectueel eigendomsrechten blijven namelijk van mij.
 2. Je mag de boeken niet doorverkopen. Dit is anders als we andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt voor doorverkoop, mede ook met het oog op de wet op de vaste boekenprijs